Binnen software testing zijn meerdere onderwerpen relevant. Zo kan er op verschillende niveaus getest worden.

 

Het allerlaagste niveau is unit testing. Unit testing gaat over het testen van de kleinst mogelijke stukjes code waarvan de verwachtingen eenvoudig bepaald kunnen worden. Als er niet aan deze verwachting wordt voldaan, faalt de test.

Een niveau hierboven zijn functionele testen. Deze testen gaan niet meer specifiek in over of een aantal regels programmacode doet wat deze moet doen. Hier wordt gekeken naar het grotere geheel.

 

Om het systeem volledig te testen en hierbij de grootste blokken code te testen kan een integratietest worden gedaan. Deze begint in het systeem waar de data vandaan komt, wordt verwerkt door het systeem dat getest wordt. Het systeem dat getest wordt en afhankelijk is van andere onderdelen zal deze ook aanroepen. Eindresultaat is dat het te testen systeem getest is zoals deze ook in productieomgevingen gebruikt zal worden.

 

Voor meer informative neem contact met ons op